• Gümrük Müşavirliği
 • Teminat Mektubu ve Taahhüt Hizmetleri
 • Gerekli İzin Belgelerinin Takip ve Temin Edilmesi (İthalat Öncesi ve Sonrası)
 • G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları (İthalat)
 • İthalat Rejimi Uygulamaları
 • İhracat Rejimi Uygulamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • ATA Karnesi İşlemleri
 • Antrepoda Eşya Devri Uygulamaları
 • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 • Tareks, TSE, İTKİB İşlemleri
 • Menşei Tespiti
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşei Sertifikaları Uygulamaları
 • Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Mali Yükümlülüklerin Hesaplanması
 • Eksiklik veya Hasar Durumunda Tutanakların Tutulması ve İlgili Birimlerin Bilgilendirilmesi
 • Evrak Alım ve Teslimi ile İlgili Kurye Hizmetleri
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği İşlemleri
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Hızlı Kargo ve Posta Gümrük İşlemleri

 

MEVZUAT

Dış ticaret ve gümrük mevzuatında günün koşullarına göre uygulamada ve mevzuatta (kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vs.) değişiklik yapılabilmektedir. Bu tür değişiklikler firmamız bünyesinde yer alan uzman mevzuat ekibimiz tarafından günü gününe takip edilip, ilgili firmalarımız en hızlı şekilde bilgilendirilir.

İthalat, ihracat ve diğer gümrük işlemlerine başlanmadan önce ilgili dosya G.T.İ.P’nu (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) ve gümrük mevzuatı açısından kontrol edildikten sonra tescil edilerek işlemlere başlanmaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Gümrükleme öncesi mevzuat ve maliyet analizlerinin yapılması ve her türlü dış ticaret danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

İNTERAKTİF GÜMRÜKLEME ARŞİV SİSTEMİ

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede ilgili evraklar, faturalar ve dekontlar müşterilerimize teslim edilmektedir. Aynı zamanda tüm evraklar elektronik arşiv sistemi ile bilgisayar ortamında muhafaza edilmektedir.

Bu sayede müşterilerimiz kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile arşiv sistemimize giriş yaparak aradıkları belgeye anında ulaşabilmektedir.