Mesleki Anlayışımız

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye Gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak görevimizdir.

Temsilcisi olduğumuz firmalarla birlikte yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve mali açıdan müteselsilen sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak doğru hizmeti vermek hedefimizdir.

Yasaların ve yürürlükteki mevzuatın yüklediği sorumluluğun bilincinde olan profesyonel ekibimizle müşterilerimizin tüm hak ve hukuki çıkarlarını en iyi şekilde korumak ve buna göre hizmet üretmek ilkemizdir.

Hizmet Anlayışımız

Her müşterimizin işini kendi işimiz gibi görür küçük büyük ayırt etmeden hepsine aynı değeri verir ve aynı kaliteli hizmeti sunarız. Yanlış yapılan en ufak bir işlemin müşterilerimiz için ek bir maliyet ve zaman kaybı olduğunun bilincinde olarak verdiğimiz hizmetin sorumluluğunu üstleniriz.

İş ve toplum ahlâkı kuralları içerisinde asla kalitemizden ve doğruluk prensibimizden taviz vermeden hizmet veririz. Bilgi gizliliği bizim için olmazsa olmazlardandır.

Kalite Anlayışımız

Şirket olarak ‘kalite tesadüf değildir’ felsefesi ile hareket ederek müşterilerimize en üst seviyede, hızlı, doğru hizmet vermek ve mesleğimizi doğru icra etmek ilkesi ile güncel mevzuat ve bilgi birikimini sürekli geliştirerek bu birikimi müşterilerimiz ile paylaşırız.

Yönetim Anlayışımız

Alanında güvenilir ve kalıcı olmak hedefiyle iş ahlâkından asla taviz vermeden hizmet üretiriz. Bu hizmeti üretmek için günümüzün en gelişmiş teknolojilerini kullanırız. Ekibimizi sürekli eğitir, motive eder ve maksimum performansla doğru hizmet vermelerini sağlarız. Şirket olarak Kanunların gerekliliğini yerine getirmek prensibimizdir.